החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

חיפוש חוגים מורחב

עלות תוספות למודל הפעלה בסיסי בבתי ספר ע"פ  משרד החינוך  לשנת תש"פ
מודל ההפעלה הבסיסי של תכנית ניצנים בבתי ספר כולל פעילות עם איש צוות אחד בלבד, עד השעה 16:00 ללא פעילות בחופשות וללא תוספת חוג העשרה שני.
במידה וועדת ההיגוי מחליטה על מודל הפעלה מורחב,  נבחרים המרכיבים מתוך הרשימה שלהלן, ובהתאם לעלותם כפי שנקבעה ע"י משרד החינוך
 
תוספת
עלות תוספת לפי מודל משרד החינוך
תוספת שנבחרה ע"י ועדת ההיגוי לבתי הספר  
הערות
הארכה עד 17:00 עבור מובילה בלבד
89 ₪    
66.75
הארכה עד לשעה 16:45  (תוספת של 45 דקות)
חוג העשרה שני
30 ₪
----
 
יום פעילות בחופשות   ( לא כולל ניצנים בחופשות)      
9 ₪ 
18
נבחרו 2 ימי פעילות בחופשות
אבטחה
 25 ₪  
---
 
תוספת שעת סייעת
42 ₪
151.2
עבור 3.6 שעות ביום בממוצע
תוספת בגין הפעלת כיתה קטנה
50 ₪
----
 
ניצנים בחופשות חנוכה ופסח – 10 ימים בשנה
54 ₪
54
 
סה"כ
 
289.95 ₪
 
 
הערות:
התוספות שנבחרו לתכנית ניצנים בבתי הספר , נבחרו מתוך האפשרויות שהציע משרד החינוך הוצגו ואושרו ע"י ועדת ההיגוי היישובית.
בהתאם לכללי משרד החינוך הרשות רשאית להוסיף תוספות ובתנאי שלא יעלו על סכום של 285 ₪ ( סעיף 4 ה' תת סעיף ב , עמ' 23  לקול קורא)  .
לאור זאת, לא ניתן לבצע הארכה לשעה 17:00 שכן תוספת זו כרוכה בגביה נוספת של 22.25 ₪ .

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד