החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

חיפוש חוגים מורחב

 

חברה לתרבות פנאי וספורט מפעילה צהרונים בגני הילדים ובבתי הספר. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם תוך ידיעה שילדכם נמצא במסגרת בטוחה ואיכותית.

החל משנת תשע"ח פועלת תכנית "ניצנים" , תכנית כלל ארצית של משרד החינוך להארכת יום הלימודים בגנים ובצהרוני כיתות א-ב . בכיתות ג' מופעלים צהרונים של החברה, ונכון להיום, הם אינם חלק מתכנית "ניצנים" .

מודל ההפעלה לשנת הלימודים הבאה יבחר ע"י ועדת ההיגוי היישובית. הסכום המכסימלי של צהרונים לכיתות א+ב 635 ש"ח וכיתות ג' סכום של 935 ש"ח.
הסכום המכסימלי של צהרוני ניצנים לגני הילדים טרום חובה 635 ש"ח וגני ילדים תת חובה וחובה 635 ש"ח.

שיבוץ לצהרונים :

- השיבוץ לצהרון יעשה בהתאם לשיבוץ הראשוני של ההורה למסגרת הבוקר.

- במידה והילד שובץ בסופו של דבר לגן שונה / ביה"ס שונה , יש להעביר הודעה לחברה.

ההודעה על שינוי מסגרת הבוקר הינה באחריותם המלאה של ההורים, והם נדרשים להודיע למזכירות הגיל הרך בחברה / למזכירות המתנ"ס על כל שינוי בשיבוץ , עם קבלת ההודעה מהרשות המקומית.

הודעה על מעבר בין מסגרות בוקר בעקבות ערעור או מכל סיבה אחרת, תתקבל עד ה-31.07.2020 לאחר תאריך זה הקבלה לצהרון החלופי היא על בסיס מקום פנוי.

- פתיחת הצהרון מותנית במינימום 15 משתתפים בגן, 18 משתתפים בצהרון ביה"ס . כמות המשתתפים המכסימלית לצהרון גן – 30 לביה"ס – 34 . ההרשמה בשיטת "כל הקודם זוכה" .

זמנים

- הצהרון יפעל החל מתחילת שנת הלימודים בגנים ובתי הספר ועד סופה ( 1/9/20- 30/6/21 ) .

- הפעילות בצהרוני הגנים בימים א-ה משעה 14 ועד השעה 17, בבתי הספר בימים א – ה מסיום יום הלימודים ועד 16:45 (בכפוף להחלטות ועדות היגוי)

- בימי שישי וערבי חג לא יפעל הצהרון. ימי חופשה נוספים יחולו בהתאם ללוח חופשות שיפורסם בתחילת שנת הלימודים.

- בחופשות משרד החינוך יפעל הצהרון בבי"ס בשעות 08:00-16:00, ובגנים בשעות 07:30-16:00, וכל זאת בהתאם ללוח החופשות..

- החברה לתרבות פנאי וספורט תהא רשאית שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה (כגון מלחמה, פגעי מזג אויר וכו'..). במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים להורים בגין ימים אלו.

פעילות

בצהרון יפעל חוג אחת לשבוע. בנוסף יתקיימו פעילויות העשרה ע"י צוות הצהרון ובימים ארוכים ע"י מפעילים חיצוניים. בצהרוני בתי הספר תתקיים פעילות הכנת שיעורי בית.

הזנה

- בצהרון תוגש ארוחת צהריים חמה בשרית כשרה וכן ארוחת מנחה קלה. ילדים חולי ציליאק יקבלו מנה מיוחדת נטולת גלוטן.

- חברת הקייטרינג המספקת מזון בצהרונים נמצאת בפיקוח משרד הבריאות ומאושרת ע"י משרד החינוך.

- התפריט בפיקוח תזונאית בהתאם לחוזרי מנכ"ל של משרד הבריאות.

-במידה והילד סובל מאלרגיה, ההורה נדרש להמציא אישורים ולמלא טפסים. ככל שחברת הקייטרינג לא תוכל לספק מנה נטולת האלרגן, האחריות על ההזנה בשעות הצהרון תחול על ההורים.

מחירים ותשלומים

- עלות הצהרון לא תופחת אם מסיבה כלשהי לא ניצל הילד את שעות השהות , או אם נעדר עקב מחלה/חופשה / כל סיבה אחרת.

- בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהוא ישלם ההורה הפרשי ריבית והצמדה חודשית בשיעור 2% . בנוסף, ישלם ההורה כל הוצאות שתוציא החברה לתרבות פנאי וספורט בגין אי תשלום סכום כלשהוא ע"פ כתב התחייבות של הגורם הרושם זה במלואו ובמועדו, כולל שכר טרחת עו"ד.

- אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה של השתתפות הילד בצהרון בהתראה של יומיים מראש.

- דמי רישום בסך 300 ₪ יגבו במעמד הרישום. סכום זה יוחזר להורה במקרה בו בוטל הרישום לצהרון לפני פתיחתו וכן במקרה בו לא נפתח צהרון במסגרת בו שוהה הילד.

- לא יתקבל ילד לצהרון ללא הסדרה מלאה של שכר הלימוד .

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה, מוצלחת ובטוחה.

 

טלפונים:

 שם המרכז: כתובת  טלפון במרכז  פקס במרכז  מייל
 גאולים  ניצנה 19  5073612  5067478  lena@tarbut-batyam.co.il
 גורדון  בילו  1  6598598  5089991 loren@tarbut-batyam.co.il
 יגלום  ליבורנו 17  5517586  5529312  etim@tarbut-batyam.co.il
 עופר  הבנים  5  5516556  5514923 idith@tarbut-batyam.co.il
 בית צדיק  שאול המלך  4  5523830  5518007  yafa@tarbut-batyam.co.il
 כנרת  כנרת  6  6581110  6591678  nehama@tarbut-batyam.co.il
 הבונים  אורט ישראל  5  5524221  5524279  lin@tarbut-batyam.co.il
 כותר-פיס  ז'בוטינסקי  3  5080563  5090166 diklas@tarbut-batyam.co.il


 

להרשמה לחצו כאן.

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד