החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

הטופס לפני עיצוב - גיבוי

*
*
*
*מין

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
הריני לאשר כי אני מוכן לקבל מידע מהחברה לתרבות פנאי וספורט באמצעות הודעות מייל ובאמצעות הודעות אס אם אס במהלך שנה"ל תשע"ז
ידוע לי במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציג החברה לתרבות פנאי וספורט לצרכי פעילות או צרכי פרסום בפליירים / אתר אינטרנט , ואין לי התנגדות לכך
*
*הקלד את הקוד הבא

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד