החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

רישום לצהרונים

*
*
*
*מין

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
טען קובץ
*
*
*
הריני לאשר כי אני מוכן לקבל מידע מהחברה לתרבות פנאי וספורט באמצעות הודעות מייל ובאמצעות הודעות אס אם אס במהלך שנה"ל תשע"ח
ידוע לי במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציג החברה לתרבות פנאי וספורט לצרכי פעילות או צרכי פרסום בפליירים / אתר אינטרנט , ואין לי התנגדות לכך
*
*הקלד את הקוד הבא

* לנרשמים לצהרונים- ידוע לי כי אם בני/בתי ישובץ/תשובץ בשנת הלימודים הבאה לגן של החינוך המיוחד, הקבלה והשיבוץ למסגרת הצהרון מותנית באישור המפקחת על החינוך המיוחד.

* לרישום לתל"ן יש להיכנס לקישור הבא

 

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד