החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

רישום למעונות

 שלב הרישום במעונות  בין התאריכים 4-22.2.18

הורים המעוניינים לרשום ילד למעון מוזמנים לבקר במעון המבוקש ולהתרשם, לברר פרטים מול מנהלת המעון ולאחר מכן לבצע רישום ראשוני במעון.

* שימו לב - ניתן להירשם במהלך כל תקופת הרישום. כל עוד בוצעה ההרשמה במהלך תקופת הרישום, אין עדיפות לנרשמים בתאריך מוקדם יותר. הורים אשר יירשמו בסיום תקופת ההרשמה, יתקבלו על בסיס מקום פנוי

 

ההרשמה למעונות יום תתקיים בהתאם להנחיית משרד העבודה והרווחה. 


 

גילאי רישום

למעון בעל סמל יתקבלו:

ילדים אשר נולדו החל מ- 01.01.2015 ואשר גילם אינו נמוך מששה חודשים. ילדים בגילאי 3-6 חודשים יוכלו להתקבל בכפוף להצגת אישור רפואי כנדרש.

 

ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.07.2013 - 31.12.2014 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במעון. 


 

איפה ומתי נרשמים ?

הרישום ייעשה באתר האינטרנט של החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים בין התאריכים 22.2.18-12.3.18
 

ועדות קבלה - בין התאריכים 23.2.18-12.3.18

במעונות בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת תתקיים ועדת קבלה בהתאם לנוהל ועדות קבלה , המפורסם באתר האינטרנט של משרד העבודה והרווחה :
http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Registration/Pages/admissions-committee.aspx
לועדת הקבלה יש לצרף כל מסמך המאמת את טענות ההורים ביחס לקדימויות לקבלת ילדם למעון, בהתאם לנדרש בנוהל ועדות הקבלה. את רשימת המסמכים הנדרשת ניתן למצוא באתר משרד העבודה והרווחה ובקובץ המצ"ב

יש לוודא כי המסמכים המצורפים תואמים במדויק את הנדרש, וכן שהם קריאים וברורים. יש לציין על כל מסמך את שם הילד הנרשם , ואת שם המעון  למניעת בלבול / אובדן מסמכים שימו לב !!   הורה שלא צירף את המסמכים הנדרשים  במועד, יראו בו כאילו ויתר על קדימות בקבלה למעון .
משרד העבודה שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרה, הצלבה ומעקב אחר רישום כפול של הורים למסגרות  שונות. במידה וימצאו כפילויות המשרד יפנה להורים בדרישה למימוש זכות קבלה למעון אחד בלבד. הורים אשר לא ישתפו פעולה, המשרד יכריע באיזה מעון יממש ההורה את זכות הקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

תשלום מקדמה

מקדמה בסה"כ 570 ₪ תגבה מההורים במהלך חודש יולי 2018, וזאת בתנאי כי במועד  גביית המקדמה, אושרה סופית קבלת הילד למעון.
סכום המקדמה ששולם יקוזז מהתשלום הראשון של חודש ספטמבר.
במקרה בו ההורה מבטל את רישום הילד למעון עד 1/7/18 יוחזרו דמי המקדמה להורה.

דמי הרשמה


במידה והילד/ה לא התקבל/ה למעון יוחזרו להורה דמי הרישום. (הסכום יקבע בהתאם להנחיה של משרד העבודה)
דמי הרישום לא יוחזרו להורה במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים, לרבות במקרה של ביטול רישום על ידי המשרד בשל רישום כפול למעון.

 

תשלום שכר לימוד

שכר הלימוד יקבע סמוך לפתיחת שנת הלימודים ע"י משרד העבודה ויפורסם בהתאם.
בכל הקשור להשתתפות המדינה בשכר הלימוד ( מתן דרגת סבסוד) – משרד העבודה יפרסם בהמשך את מבחני התמיכה.
לכשיפורסמו, ניתן יהיה לצפות במבחני התמיכה באתר זה ובאתר משרד העבודה והרווחה. 

 

תשובות על קבלה למעון

תשובות על קבלת ילד למעון יועברו להורים בסיום ועדות הקבלה בלבד, על ידי משרד העבודה והרווחה.


בהצלחה .

  

 הנחיות לרישום

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד