החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

מעונות יום

 

הורים יקרים,
לקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג במעונות היום הוציא משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הנחיות לגבי תהליכי הרישום לשנת הלימודים הקרובה.

על מנת שתוכלו להבטיח את מקומכם במעון שימו לב בבקשה להנחיות החדשות והקפידו לפעול בהתאם:
ההרשמה למעון יום מוכר על ידי אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך תחל מיום 2.2.2022 (א' באדר א' תשפ"ב) ועד יום 24.2.2022 (כ"ג באדר א' תשפ"ב).
הרישום למעונות היום יבוצע ישירות באגף למעונות יום ומשפחתונים באופן מקוון ופשוט, ללא צורך בצירוף מסמכים כלל.
לאחר כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית, יוכל כל הורה לבחור עד 2 מעונות יום ולרשום אליהם את ילדיו.
תוצאות הרישום יתקבלו לקראת סוף חודש מרץ.

במעונות בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת יתקיימו ועדות קבלה וייקבעו סדרי קדימויות . הודעות על שיבוץ ילדים במעונות אלו יתקבלו בחודשים מאי יוני.

הורים לילדים שהרשמתם למעון אושרה על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים, יופנו להמשך התהליך ולביצוע הרישום אצל מנהל המעון בחברה לתרבות פנאי וספורט. תשלום דמי רישום ומקדמות יבוצעו רק בשלב זה.
דמי הרישום בסה"כ 133 ₪ יגבו רק לאחר קבלת הודעה סופית על קבלת הילד למעון. דמי רישום אלו לא יוחזרו להורה במקרה של ביטול ההרשמה ע"י ההורה.
עם העברת ההודעה להורה על קבלה למעון תהא החברה רשאית לגבות דמי מקדמה בסה"כ 570 ₪ אשר יקוזזו משכר הלימוד של חודש הלימודים הראשון

סרטון הסברה על אופן ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג


דגשים

למעבר להרשמה לחצו כאן >>

גם אם הנך הורה ממשיך במעון והילד רשום למעון בשנה הנוכחית, הנך נדרש לבצע רישום.
רישום ילד למעון לאחר מועדי הרישום הנ"ל יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד.
לשאלות ניתן לפנות למחלקת הגיל הרך בטלפון 073-2166138/41/83
לנוחיותכם, ריכזנו את המידע הרלוונטי וההנחיות לרישום ילדכם למעון יום בשנת הלימודים תשפ"ג
האגף יפרסם הודעה נפרדת בדבר מועד פתיחת אפשרות להגיש "בקשה מקוונת להשתתפות בשכר לימוד" לשנה"ל תשפ"ג, באתר האינטרנט של האגף ובאמצעות האפליקציה "רישומעון"

 

גילאי הרישום

למעון יום מוכר, יתקבלו: ילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2020
ילדים אשר קיבלו הפניה מהלשכה לשירותים חברתיים – מי שנולד החל מיום 1/9/2019
ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.07.2018--31.12.2019 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם עונים להגדרה "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במעון יום.
ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.07.2018--31.12.2019 יוכלו להתקבל למעון יום על בסיס מקום פנוי בלבד. יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במעון היום.
ילדים מתחת לגיל 3 חודשים לא יתקבלו למעון יום ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני
התמיכה

מועד פתיחת שנת הלימודים
מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג למגזרים השונים יפורסם באתר האגף למעונות יום ומשפחתונים.

לצפייה בלוח חופשות לשנת הלימודים תשפ"ג לחצו פה >>

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד