החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

הסבר על צהרונים

החברה לתרבות פנאי וספורט מפעילה צהרונים בגני הילדים ובבתי הספר. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם תוך ידיעה שילדכם נמצא במסגרת בטוחה ואיכותית.

החל משנת תשע"ח פועלת תכנית "ניצנים" , תכנית כלל ארצית של משרד החינוך להארכת יום הלימודים בגנים ובצהרוני כיתות א-ב . בכיתות ג' מופעלים צהרונים של החברה, ונכון להיום, הם אינם חלק מתכנית "ניצנים" .

מודל ההפעלה אשר נבחר ע"י ועדת ההיגוי היישובית הוא מודל הפעלה מורחב . בהתאם לכך, יוכלו ילדי העיר זכאים להירשם לצהרונים , ולשלם סכום מכסימלי של 635 ₪ ( לאחר סבסוד של 300 ₪ לכל ילד, ללא מבחן הכנסה ומבלי שההורים ידרשו להמציא אישורים על מצבם הכלכלי).

שיבוץ לצהרונים :

- השיבוץ לצהרון יעשה בהתאם לשיבוץ הראשוני של ההורה למסגרת הבוקר.

- במידה והילד שובץ בסופו של דבר לגן שונה / ביה"ס שונה , יש להעביר הודעה לחברה. ההודעה על שינוי מסגרת הבוקר הינה באחריותם המלאה של ההורים, והם נדרשים להודיע למזכירות הגיל הרך בחברה / למזכירו המתנ"ס

על כל שינוי בשיבוץ , עם קבלת ההודעה מהרשות המקומית.

- הודעה על מעבר בין גנים/ בתי ספר בעקבות ערעור או מכל סיבה אחרת, תתקבל עד ה-21.08.2018. לאחר תאריך זה הקבלה לצהרון החלופי היא על בסיס מקום פנוי.

- פתיחת הצהרון מותנית במינימום 15 משתתפים בגן, 18 משתתפים בצהרון ביה"ס . כמות המשתתפים המכסימלית לצהרון גן – 30 לביה"ס – 34 . ההרשמה בשיטת "כל הקודם זוכה" .

זמנים

- הצהרון יפעל החל מתחילת שנת הלימודים בגנים ועד סופה ( 1/9/18- 30/6/19 ) .

- הפעילות בצהרון בימים א – ה מסיום יום הלימודים ועד 17:00 .

- בימי שישי וערבי חג לא יפעל הצהרון. ימי חופשה נוספים יחולו בהתאם ללוח חופשות שיפורסם בתחילת שנת הלימודים.

- בחופשות משרד החינוך יפעל הצהרון בשעות 7:45-16:00 , ובהתאם ללוח החופשות..

- החברה לתרבות פנאי וספורט תהא רשאית שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה (כגון מלחמה, פגעי מזג אויר וכו'..). במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים להורים בגין ימים אלו.

פעילות

בצהרון יפעל חוג אחת לשבוע. בנוסף יתקיימו פעילויות העשרה ע"י צוות הצהרון ובימים ארוכים ע"י מפעילים חיצוניים. בצהרוני בתי הספר תתקיים פעילות הכנת שיעורי בית.

הזנה

- בצהרון תוגש ארוחת צהריים חמה בשרית כשרה וכן ארוחת מנחה קלה. ילדים חולי ציליאק יקבלו מנה מיוחדת נטולת גלוטן.

- חברת הקייטרינג המספקת מזון בצהרונים נמצאת בפיקוח משרד הבריאות ומאושרת ע"י משרד החינוך.

- התפריט בפיקוח תזונאית בהתאם לחוזרי מנכ"ל של משרד הבריאות.

מחירים ותשלומים

- עלות חודשית 635 ₪ לחודש.

- סכום זה לא יופחת אם מסיבה כלשהי לא ניצל הילד את שעות השהות , או אם נעדר עקב מחלה/חופשה / כל סיבה אחרת.

- בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהוא ישלם ההורה הפרשי ריבית והצמדה חודשית בשיעור 2% . בנוסף, ישלם ההורה כל הוצאות שתוציא החברה לתרבות פנאי וספורט בגין אי תשלום סכום כלשהוא ע"פ כתב התחייבות של הגורם הרושם זה במלואו ובמועדו, כולל שכר טרחת עו"ד.

- אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה של השתתפות הילד בצהרון בהתראה של יומיים מראש.

- דמי רישום בסך 200 ₪ יגבו במעמד הרישום. סכום זה יוחזר להורה במקרה בו בוטל הרישום לצהרון לפני פתיחתו וכן במקרה בו לא נפתח צהרון במסגרת בו שוהה הילד.

- לא יתקבל ילד לצהרון ללא הסדרה מלאה של שכר הלימוד .

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה, מוצלחת ובטוחה.

טלפונים: 073-2166138/ 073-2166141 מזכירות המחלקה לגיל הרך 073-2166139/133 רכזות צהרוני גנים 03-5080025 שלוחה 219 מזכירות המחלקה למרכזים קהילתיים 03-5080025 שלוחה 250 רכזת צהרוני ביה"ס .

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד