החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

13.12.20 | מכרז 01/20 - אספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה בהיכל התרבות בבת-ים

בשל הסגר הצפוי להיכנס לתוקפו ביום 27.12.20 החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת
הצעות במכרז שבנדון וזאת עד לא יאוחר מיום 7.1.20 בשעה 12:00 ,בדרך ובאופן הקבועים במכרז.
איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד