החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

הרשמה לקייטנות קיץ 2024

הורים יקרים 

לפניכם מערכת לרישום לקייטנות הקיץ. הנכם מתבקשים להקפיד על מילוי כל הפרטים ולבצע את הרישום בהתאם לשלבים הנדרשים. 

למעבר למערכת ההרשמה לחצו עלי

שימו לב : 

ההרשמה לקייטנות תסתיים ביום 8/6/2024. לאחר מועד זה  לא תתאפשר הרשמה

רישום  על בסיס מקום פנוי בלבד יתקיים בין התאריכים 8/6/24 עד 14/6/24. 

 • ההרשמה באתר למשלמים בכרטיסי אשראי  למשלמים במזומן / שיקים – יש לפנות למזכירות היחידה הרושמת  .לא יתאפשר רישום במוקדים באמצעות כרטיס אשראי.                                                                                  .                                                                                       

הרשמה לקייטנות בתי הספר במרכזים קהילתיים :  עופר 03-5516556, כנרת 03-6581110, 

יגלום 03-5517586, כותר פיס, 03-5080563 בית צדיק, 03-5523830 גורדון  03-6598598,  גאולים 03-5073612 , 

הבונים 03-5524221.  * פירוט הכתובות באתר

הרשמה לקייטנות הגנים באגף לגיל הרך – רהב 7 בת ים . 073-2166138/241

 • התשלום לקייטנה יתבצע באמצעות סליקה מידית ,בחלוקה של 4 תשלומים ( תופס מסגרת אשראי) . בצ'קים ניתן לחלק ל 3 תשלומים בלבד.
 • קבלה- ניתן להפיק עצמאית באזור האישי, באתר החברה לתרבות פנאי וספורט ואין צורך לפנות למזכירות . 
 • לא יינתנו הנחות על קייטנות ביה"ס של החופש הגדול וגני החופש הגדול .  ביתר הקייטנות  תינתן הנחה של 10% על ילד שני, 15% על ילד שלישי בעת הרישום באתר באופן אוטומטי.  
 • הורה יחידני  תינתן הנחה 10% לקייטנות לא כולל לביה"ס של החופש הגדול וגני החופש הגדול. לאחר הרישום יש להיכנס לאזור האישי בלינק המצ"ב (פניות ובקשות שלי)  ולסרוק ת.ז. וספח על מנת להגיש בקשה להנחה המגיעה. https://bit.ly/3W4Hjfh
 • הורה הזקוק להנחה מיוחדת יגיש בקשה לוועדת חריגים בחברה, בהתאם לנוהל הנחות של החברה, בליווי אסמכתאות      

            נדרשות. פרטים במזכירות היחידה הרושמת. 

 • רישום לקייטנות לא יתאפשר לבעלי חוב לחברה. 

קייטנות גני ילדים

גנים של החופש הגדול 

 • הקייטנה תפעל בהתאם להנחיות קול קורא של משרד החינוך. 
 • הפעילות כוללת פעילויות לימודיות וחברתיות מגוונות. אין יציאת ילדים מחוץ לשטח הגן. 
 • הפעילות תתקיים מיום שני  1/7/24  ועד  יום ראשון  21/7/24 , סה"כ 15 ימי פעילות.
 • שעות הפעילות  07:45-13:00       עלות – 300 ₪  

      פעילות צהרים 13:00-16:30     עלות 715 ₪  

 • פתיחת הצהרון מותנת במינימום נרשמים ובגיוס צוות. מקסימום משתתפים בקבוצה - 30 ילדים
 • הפעילות תתקיים בגן בו מבקר ילדכם במהלך שנה"ל, למעט גנים הנמצאים בשיפוץ וגנים בהם אין מינימום נרשמים. 
  במקרים אלו הפעילות תועבר למבנה גן אחר בתיאום עם מנהל החינוך.
 • יש לשלוח עם הילד ארוחת בוקר ובקבוק מים.
 • ילדים בעלי רגישויות –חובה להודיע לרכזת הצהרונים מראש ולמובילת הקייטנה- יש להגיש אישור רפואי עדכני, מפורט לטובת פעילות הקייטנות.
 • ביטולים  בכתב בלבד יתקבלו עד לתאריך 20.06.24 במחלקה לגיל הרך . לאחר תאריך זה לא יתקבלו דרישות לביטולים .
 • פתיחת גן מותנת בגיוס כ"א ובמינימום 15 משתתפים. 
 • יש לבצע רישום של הילד רק לגן בו שהה לאורך שנת הלימודים הנוכחית. רישום הילד לגן אחר שאינו הגן שבו שוהה במהלך השנה הרישום יבוטל וילדכם לא יחשב כרשום בקייטנה
 •  לא יינתן החזר בגין היעדרות מפעילות כזו או אחרת (מסיבות רפואיות או אחרות) במהלך הפעלת התכנית.

קייטנת גנים מחזור ב  

 • הפעילות כוללת פעילויות העשרה מגוונות.  אין יציאת ילדים מחוץ לשטח הגן. 
 • הפעילות תתקיים מיום שני  22/7/24  ועד  יום חמישי 8/8/24 , סה"כ 14  ימי פעילות. 
 • שעות הפעילות  07:45-13:00     עלות – 795 ₪ 

      פעילות צהרים 13:00-16:30     עלות – 780  ₪ 

 • הפעילות תתקיים בגן בו מבקר ילדכם במהלך שנה"ל, למעט גנים הנמצאים בשיפוץ וגנים בהם אין מינימום נרשמים. 
  במקרים אלו הפעילות תועבר למבנה גן אחר בתיאום עם מנהל החינוך.
 • יש לשלוח עם הילד ארוחת בוקר ובקבוק מים.  
 • ילדים בעלי רגישויות –חובה להודיע לרכזת הצהרונים מראש ולמובילת הקייטנה. - יש להגיש אישור רפואי עדכני, מפורט לטובת פעילות הקייטנות.
 • ביטולים  בכתב בלבד יתקבלו עד לתאריך 10/7/24 במחלקה לגיל הרך. לאחר תאריך זה לא יתקבלו דרישות לביטולים .
 • פתיחת גן מותנת בגיוס כ"א ובמינימום 15 משתתפים. 
 • לא יינתן החזר בגין היעדרות מפעילות כזו או אחרת (מסיבות רפואיות או אחרות) במהלך הפעלת התכנית.

פעילות צהריים בגנים 

 • הפעילות תתקיים בגן בו התקיימה פעילות הבוקר או בגן הסמוך.
 • יתכן איחוד קבוצות בין שני גני בוקר.
 • קיום הפעילות מותנה ברישום של מינימום 15 משתתפים. 
 • יתכן שינוי בין צוות הבוקר לצוות הצהריים. 
 • הפעילות כוללת מפגשי העשרה , חוגים והפגה.
 • ארוחת צהריים חמה בשרית + ארוחת מנחה.

קייטנות בתי ספר יסודיים 

ביה"ס של החופש הגדול 

 • הקייטנה תפעל בהתאם להנחיות הקול הקורא של משרד החינוך. 
 • הפעילות כוללת פעילויות לימודיות וחברתיות מגוונות. 
 • הפעילות תתקיים מיום שני  1/7/24  ועד  יום ראשון 21/7/24 , סה"כ 15  ימי פעילות.
 • שעות הפעילות  08:00-13:00    עלות – 300 ₪  

      פעילות צהריים 13:00-16:30     עלות – 715 ₪ 

 • הפעילות תתקיים בבית הספר בו לומד ילדכם למעט בתי ספר הנמצאים בשיפוץ והפעילות בהם תועבר לביה"ס אחר בתיאום עם מנהל החינוך .
 • יש לשלוח עם הילד ארוחת בוקר, בקבוק מים, כובע וקלמר.
 • ילדים בעלי רגישויות –חובה להודיע לרכז/ת הקייטנה ולמובילת הקבוצה- יש להגיש אישור רפואי עדכני, מפורט לטובת פעילות הקייטנות.
 • ביטולים  בכתב בלבד יתקבלו עד לתאריך 20.6.24  במרכז הקהילתי . לאחר תאריך זה לא יתקבלו דרישות לביטולים .
 • פתיחת ביה"ס/כיתה מותנת בגיוס כ"א ובמינימום משתתפים. במידה ולא ימצא כוח אדם חינוכי או/ו יתקיימו שיפוצים בבית הספר, ייתכן עירוב גילאי ואיחוד כיתות ו/או בתי ספר.
 • לא יינתן החזר בגין היעדרות מפעילות כזו או אחרת (מסיבות רפואיות או אחרות) במהלך הפעלת התכנית. 

 קייטנות חברתיות  לילדי ביה"ס – מחזור ב' 

עם סיום פעילות "ביה"ס של החופש הגדול" תחל פעילות קייטנות חברתיות במחזור ב'.

 • הקייטנה תתקיים במרכזים הקהילתיים ותכלול יציאות חיצוניות.
 •  הקייטנה תתקיים  החל מיום שני  22/7/24 ועד ליום חמישי 1/8/24 , סה"כ 9 ימים.
 • שעות הפעילות    08:00-13:00     עלות – 560 ₪  
   פעילות צהריים   13:00-16.30    עלות – 520  ₪ 
 • פתיחת קבוצה מותנת בגיוס כ"א ובמינימום 25 משתתפים. 
 • יש לשלוח עם הילד ארוחת בוקר, בקבוק מים וכובע.
 • ילדים בעלי רגישויות –חובה להודיע למנהלת הקייטנה ולמדריכה המובילה. יש להגיש אישור רפואי עדכני, מפורט לטובת פעילות הקייטנות.
 • ביטולים  בכתב בלבד יתקבלו עד לתאריך 10/7/24 במרכזים הקהילתיים. לאחר תאריך זה לא יתקבלו דרישות לביטולים .
 • לא יינתן החזר בגין היעדרות מפעילות כזו או אחרת (מסיבות רפואיות או אחרות) במהלך הפעלת התכנית

פעילות צהריים בתי ספר 

 • הפעילות תתקיים בביה"ס במחזור הראשון ובמרכז הקהילתי  במחזור השני.
 • יתכן איחוד קבוצות בין שתי קבוצות בוקר. 
 • קיום הפעילות מותנה ברישום של מינימום 22 משתתפים. 
 • יתכן שינוי בין צוות הבוקר לצוות הצהריים. 
 • הפעילות כוללת מפגשי העשרה , חוגים והפגה.
 • ארוחת צהריים חמה בשרית + ארוחת מנחה. 

למעבר למערכת ההרשמה לחצו עלי

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד