החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

נהלי רישום "בית הספר של החופש הגדול" תשע"ח לבוגרי כיתות א'-ג'

עיריית בת ים והחברה לתרבות פנאי וספורט שמחות להפעיל עבורכם את "בית הספר של החופש הגדול", בהתאם להחלטת משרד החינוך .

תלמידי העיר בת ים בוגרי כיתות א'-ג' ייהנו מתכנית לימודית וחווייתית שתתקיים בבית הספר שבו לומד/ת בנכם/בתכם החל מיום ראשון 1/7/018 ועד חמישי 19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00, לא כולל ימי שישי.

עלות הקייטנה 300 ₪ . קיימת אפשרות להארכת יום הפעילות עד השעה 16:00 בתוספת תשלום. אפשרות זו מותנית ברישום לתוכנית המלאה.

הרישום יתקיים בין התאריכים 16/5/2018 ועד 12/6/2018 , לאחר מכן יתאפשר רישום רק על בסיס מקום פנוי ומותנה בגיוס כ"א מקצועי.

אין אפשרות לרישום חלקי.

ההצטרפות לצהרון 13:00-16:00 מותנת ברישום לתוכנית המלאה .

ידוע לי כי ניתן להירשם לקייטנה באמצעות אתר החברה לתרבות פנאי וספורט או בית הספר בימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:00 או בהגעה למוקדי הרישום במרכזים הקהילתיים , בימים א'-ה' בין השעות 15:00-19:00 .

יובהר כי ביטול / שינוי בהרשמה ייעשה בכתב בלבד מול מוקדי הרישום במרכזים הקהילתיים עד 26/6/2018 . לא יתקבלו ביטולים או החזרים לאחר ה-26/6/2018, לרבות בגין מחלה . במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון , הכספים יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לחברה לתרבות פנאי וספורט בת ים .

הפעילות כוללת ארוחות בוקר קלה. לנרשמים ליום ארוך תסופק ארוחת צהרים חמה ההורים מתבקשים לשלוח את ילדיהם עם בקבוק מים .

ידוע לי , כי במידה ויש לבני/ בתי צרכים מיוחדים ו/או משולבת סייעת צמודה במהלך יום הלימודים הפורמלי עליי ליידע את החברה בעת הרישום. אי העברת המידע בעת הרישום יאפשר לחברה להפסיק את השתתפות הילד לאלתר, ולא תהא לי כל טענה , מכל סוג שהוא.

לחברה הזכות להפסיק פעילותו של ילד/ה בשל אי התאמה או התנהגות בלתי הולמת שלו או של הוריו .

יובהר, כי פתיחת קבוצות "בבית הספר של החופש הגדול " או המשך הפעלתן מותנית בהרשמה של 28 משתתפים בקבוצה. במקרה ונרשמו פחות מ- 28 משתתפים בקבוצה (ומינימום 3 קבוצות) תהיה החברה לתרבות פנאי וספורט רשאית לאחד קבוצות ו/או להעבירם למסגרות סמוכות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ו/או שלא לקיים את הפעילות. במקרה זה תצא הודעה לנרשמים

יובהר כי צוות הקייטנה/ צוות הצהרון לא יהיה בהכרח מתוך סגל ההוראה של בית הספר ולחברה לתרבות פנאי וספורט שמורה הזכות לשבץ אנשי צוות אחרים במסגרת .

למען הסר ספק, יובהר, כי במקרים בהם תועתק הפעילות למוקד אחר לא יהיה בכך בכדי ליצור זכאות לתלמיד להסעה בגין העברת התלמידים למוקד חליפי.

החברה לתרבות פנאי וספורט שומרת לעצמה את הזכות לצלם את בנכם/ בתכם בפעילויות הקייטנה ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתה

לחברה העירונית שמורה הזכות לבצע שינויים ו/או תוספות לתוכניות ו/או פעילויות , בין היתר, בהתאם לנסיבות ולצרכים משתנים.

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד