החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים
 03-5080025

הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

הרשות הלאומית למלחמה בסמים הוקמה מכוח "חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח – 1988". השר הממונה על הרשות בחוק הוא ראש הממשלה. סמכויות השר הממונה הועברו לשר לביטחון הפנים, בהחלטת ממשלה מס' 44 מיום 26.4.2009 אשר אושרה במליאת הכנסת ב-6.5.2009. בשנת 2012 הוסף לחוק נושא המאבק בשימוש לרעה באלכוהול ושם החוק שונה בהתאם:  "חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול"
עיקר תפקידיה של הרשות הינם:
גיבוש מדיניות לאומית והובלת המאבק בנגע הסמים ובשימוש לרעה באלכוהול; תיאום בין-משרדי ובין-מוסדי; ייזום ופיתוח שירותים בתחומי החינוך, המניעה, ההסברה, הטיפול והשיקום של נפגעי סמים ואלכוהול, אכיפת החוק, הקהילה, המחקר, הכשרת כוח אדם מקצועי, הפעלת מרכז מידע לאומי לנושאי הסמים והאלכוהול ועידוד ההתנדבות למאבק בנגע הסמים והשימוש לרעה באלכוהול.
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול מתאמת ומנחה מקצועית את פעילותם של משרדי הממשלה במכלול תחומי המאבק בנושאים אלה.

הרשות עוסקת  בתכניות חינוך שמטרתן "הקדמת תרופה למכה"- הפחתת ואף מניעת השימוש באלימות, סמים ואלכוהול. ביניהן:

  • תכניות מניעה בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ומתן מענה מקצועי.
  • מתן שירותים מקצועיים ופיתוח כישורי חיים להתמודדות עם מצבים חברתיים ופיתויים לשימוש באלימות, סמים ואלכוהול.
  • יצירת חלופות התנהגותיות, כיוונים ותחומי עניין כתחליף לריקנות, אפתיה ושעמום או לקשיים אחרים המביאים בעיקר בני נוער להתנהגות אלימה ולשימוש בסמים ואלכוהול.
  •  שיתוף ומתן מענה להורים, לצרכיהם  ולצרכי הילדים.

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת"ד 3985 ירושלים, מיקוד 9103902.
טלפון: 02-5675911.
פקס:  02-6513956
דואר אלקטרוני: hotmail@antidrugs.gov.il

איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד