אודות

אודות החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

רקע:

החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים (בשמה הקודם החברה הכלכלית לפיתוח בת-ים בע"מ) הוקמה בשנת 1995 כחברה כלכלית עיקר עיסוקה היה

בניית היכל התרבות בת-ים והפעלתו.

בשנת 2004 הוחלט לשנות את שמה לחברה לתרבות פנאי וספורט. לחברה הועברו

תחומי האחריות נוספים בנוסף להיכל התרבות:

תחום תרבות - האודיטוריום העירוני, סל תרבות עירוני, הקונסרבטוריון העירוני, מחלקת המרכזים הקהילתיים, תחום הנוער והמחלקה לספורט.

לאורך השנים החברה הקימה תחומי פעילות חדשים : תחום חברה וקהילה, תחום גיל רך. בנוסף, ככל שהאמון בחברה הלך וגדל הועברו תחומי

אחריות נוספים לחברה כמו שיקום שכונות, מועדוני גמלאים של אגף הרווחה ועוד.

מבנה ארגוני:

החברה לתרבות פנאי וספורט בע"מ, פועלת כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) המתנהל באמצעות דירקטוריון. יו"ר הדירקטוריון הוא ראש העיר.

בדירקטוריון יושבים: 3 חברי מועצה, 3 בעלי תפקידים מהעירייה, ו- 3 נציגי ציבור.

בראש החברה עומד מנכ"ל שאחראי באופן ישיר לכל תחומי הפעילויות של החברה. בראש כל תחום פעילות עומד מנהל מקצועי שמנהל את פעילויות התוכן

ואת המבנים שבהם מתקיימת הפעילות.

 

 

 

 

המרכזים הקהילתיים:

בעיר 8 מרכזים קהילתיים הפרוסים ברחבי העיר.

במרכזים מתקיימת פעילות ענפה בתחום הפנאי והעשרה וכן פעילויות חברתיות קהילתיות.

הפעילות מיועדת לכל הגילאים מגיל 0 ועד 120 (גיל-רך, ילדים, נוער, מבוגרים וזקנים).

מסגרות הפעילות העיקריות הינן: חוגים, סדנאות, מועדוני גיל הזהב, צהרונים, קייטנות בחופשות ואירועים קהילתיים. בנוסף מתקיימות

תוכניות שמטרתן לחזק ולהעשיר אוכלוסיות מוחלשות בקהילה.

המרכזים הקהילתיים הינם גורם מרכזי בקהילה. הם פועלים בשת"פ עם כל הגורמים בקהילה בפרט ובעיר בכלל.

כדי לחזק את מעורבותם והשפעתם של המתנסים בקהילה , מושם דגש רב על שיתופי פעולה עם גורמים שונים בקהילה לרבות מוסדות החינוך השונים.

המרכזים הקהילתיים מפעילים 13 מועדוני גמלאים שפרוסים ברחבי העיר ונותנים מענה לפעילות חברתית ופעילות חוגים לגמלאי העיר.


נוער וצעירים :

תחום נוער והצעירים אחראי לכל פעילות הנוער והצעירים בעיר בת-ים, התחום מכוון לפתח כישורים ויכולות, לחזק את מעורבות הנוער בקהילה וליצור

הזדמנויות מגוונות שיאפשרו לכל נער ונערה למצות את הפוטנציאל האישי של כל נער ונערה ואוכלוסיית הצעירים בעיר עד גיל 35.

נוער - פעילות המחלקה לנוער מתבססת על התפיסה של רצף חינוכי ואנו רואים במערך בתי הספר, משרד החינוך ומנהל חברה ונוער שותפים מרכזיים בעשייה.

תחומי הפעילות המרכזיים: תנועות הנוער, תנועת הנוער העירונית קצ"ב, מועצת נוער עירונית, המגדלורים, - שלושה מרכזי נוער הנותנים מענה כוללני למאות בני נוער,

מיזמים עסקיים לנוער מנותק פעילות נוער במרכזים הקהילתיים, התנדבות ילדים ונוער,הכנה לצה"ל, ואירועים עירוניים לנוער.

מרכז הצעירים כיוונים להצלחה עידוד להשכלה גבוהה מתן ייעוץ והכוון לחיילים משוחררים וצעירים בכלל ללימודיים אקדמיים.

הכשרה מקצועית שדרוג ושילוב בעולם העבודה.

 

תחום גיל הרך:

תחום הגיל הרך מפעיל מסגרות כל-יומיות לגילאי שלושה חודשים עד שש שנים וכן פעילות העשרה לילדי הגנים. מטרותיו העיקריות הן: ביסוס דפוסי עבודה מקצועיים

בקרב כל עובדות הגיל הרך, יצירת שיתופי פעולה וביסוס דפוסי עבודה מקצועיים עם גורמים רלוונטיים בעיר, שיפור רמת השירות הניתנת לתושבים

ולגורמים העובדים עם תחום הגיל הרך.

תחומי הפעילויות: מרכז הגיל הרך פועל לאיתור קש"ב התפתחותיות, טיפול וצמצום פערים בגיל הרך, צהרונים בגני הילדים,

מעונות יום ומעון רב תכליתי שניתן מענה קהילתי לילדים בסיכון, משפחתונים, תוכנית לימודים נוספת - חוגי תנועה, ריתמוסיקה וסל תרבות בגני הילדים של העירייה.


שיקום שכונות ופרויקטים חברתיים :

בתחום שיקום שכונות ופרויקטים חברתיים מרוכזים תחומים ופרויקטים מגוונים.

שיקום שכונות –חברתי ופיזי,

עבודה קהילתית חברתית - העצמת התושבים בכלל ותושבי שכונות שיקום בפרט, שילוב התושבים בקבלת החלטות

ולקיחת אחריות על חייהם וסביבתם. תוכנית תגבור לימודי

בבתי הספר בעיר לצמצום פערים לימודים ומניעת קשיים, סיוע לתושבים בהרחבה ובחיזוק המבנה.

הכשרה מקצועית: - מתן מענה לאוכלוסיות חלשות, שדרוג מקצועי ושילוב בעולם העבודה.

פרויקט בריאות השן - חינוך לבריאות השן בקרב ילדי הגנים, בי"ס היסודיים וחט"ב. משתתפים כ- 15,000 ילדים.

מתחם הנביאים – תוכנית עיבוי בינוי

מטרת התוכנית - לסייע לתושבים לנצל את הזכויות שהתוכנית מקנה להם, לחזק בניינים מפני רעידות אדמה ושיפור תנאי מגורים וסביבתם.

 

המחלקה לספורט:

המחלקה לספורט אחראית על כל תחומי הספורט בעיר. המחלקה אחראית לפיתוח וטיפוח תחומי הספורט העממי והתחרותי, בכל שכבות האוכלוסייה

כתשתית חשובה לחברה בריאה ואיכותית.

מטרת המחלקה הטמעת העיסוק בספורט בקרב התושבים כחלק מאורח חיים בריא תוך שאיפה להגיע לקהל יעד רב ומתן שרות איכותי ומקצועי.

המחלקה מייחסת חשיבות רבה לתחומי החינוך הגופני והספורט בבתיה"ס, דרכם ניתן לחנך לערכים, לאורח חיים בריא ולהעמיד דורות של ספורטאים מצטיינים.

המחלקה אחראית על כל מתקני הספורט בעיר, המחלקה מטפלת בכל אגודות הספורט בעיר. המחלקה מארגנת ומובילה את כל מפעלי ספורט בבתי הספר בעיר.


הרשות העירונית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, עיר ללא אלימות ויחידת התנדבות עירונית:

עוסקת בתוכניות חינוך שמטרתן הפחתת ואף מניעת השימוש באלימות, סמים ואלכוהול, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לכלל המגזרים במספר תחומים,

בנוסף לפעילויות הסברה רבות ומגוונות מפעיל התחום ביה"ס להורות. סדנאות והרצאות בשפת אם למתן ידע וכלים יישומים להורים בקהילה.

תוכנית עיר ללא אלימות תוכנית משותפת למשרד לביטחון פנים למשטרה ולרשות המקומית קיום תוכניות רבות ומגוונות שמטרתם לצמצם את תופעת האלימות ,

להגביר את תחושת הביטחון של תושבי העיר.

התנדבות - ריכוז עירוני של כל תחום ההתנדבות בעיר, קשר עם עמותות וארגוני מתנדבים, גיוס מתנדבים והפנייתם לפי תחומי העניין. פיתוח פרויקטים

התנדבותיים ברחבי העיר ותחזוקת מתנדבים.

 

 

תרבות :

תחום תרבות אחראי על היכל התרבות העירוני כולל את האודיטוריום העירוני שבמסגרתו מופעלת תוכניות מנויים רבות ומגוונות, תיאטרון, קולנוע, מוסיקה,

מועדון זמר, תיאטרון לילדים, הרצאות, מפגשי תרבות ועוד.

הקונסרבטוריון העירוני – ביה"ס ללימודי מוזיקה - לימודי מוזיקה, הרכבים, תזמורת, הקונסרבטוריון העירוני שותף בהפעלת ביה"ס מנגן.

סל תרבות עירוני - תוכנית סל תרבות פועלת בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר התיכוניים, כל ילד מקבל סל של פעילויות תרבות מגוונת,

לאורך שנותיו במערכת בחינוך נחשף למגוון רחב של תחומי האומנות, התיאטרון, הקולנוע והמחול. 

 

 
איתור חוגים ופעילויות
דלג על איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


עבור לתוכן העמוד